Menu met tijdlijn markering.

 

In avid studio kunnen we de tijdlijn markringen goed gebruiken om scene detectie toe te passen.

Ik plaats een video op de tijdlijn en ga daarna naar de knop schijf maken.

Studio vraagt of u een schijfmenu wil maken.

Klik op Ja en zoek het standaard menu stripboek op.

We gaan nu omdat alle video clips verschillen in tijd de tijdlijnmarkers gebruiken, klik op de rode marker en de eerste clip is vooraan gemarkeerd.

Om naar het begin van de volgende clip te gaan drukken we een keer op de F toets van het toetsenbord en de scrubber verspringt naar de volgende clip.

Ook kun je de knop springen onder het voorbeeld scherm gebruiken.

Klik daarna direct op de markerknop.

Zo gaan we door totdat we alle clips hebben gemarkeerd, of gedeelte daarvan.

Nu klikken we op het mapje rechtsboven bij het menu icoon.

En stellen het scherm in als onderstaand voorbeeld.

Klik op Ok en het menu gaat zich instellen.

Daarna kunnen we elke scene apart afspelen door onder het voorbeeldscherm de knop schijfmenu simuleren aan te klikken.

En verder met de navigatie knoppen in de simulator te werken.

Succes.

Joop Woldman.