Hoofdstuk  4

Video effecten, overgangen en titels invoegen.

 

Nu we in de vorige lessen de video’s en audio hebben ingevoegd kunnen we beginnen met effecten toe te passen op de video.

We plaatsen een video op de tijdlijn ik gebruik brand hummel.

En selecteren dan onder film bewerken video effecten weergeven.

En er komen verschillende effecten in het schermpje te staan waarvan we het sepia effect selecteren en op de laatste  video plaatsen.

Je ziet nu naast de clip een sterretje staan ten teken dat er een effect is toegepast.

Dit sterretje zie je alleen als de video clip lang genoeg is.

Als je nu de video afspeelt is de laatste dus in sepia kleur.

Selecteer nu eens infaden van zwart en plaats die op de eerste video clip.

En nu begint de video vanaf een zwart beeld naar volledig beeld te spelen.

Om een effect te verwijderen klikken we rechts in de betreffende video en selecteren in het uitrol menu video-effecten.

Nu volgt een scherm waar we links alle effecten zien staan en rechts het effect wat we gebruikt hebben op de betreffende clip.

Klik in het midden op de knop verwijderen en daarna op Ok.

Nu zie je het effect niet meer en zie je geen sterretje meer.

Zo kunnen we dus diverse effecten toepassen op onze video.

De volgende stap is video overgangen weergeven.

Selecteer overgangen weergeven en we zien een hele rij overgangen staan.

Ik selecteer vegen naar boven en plaats die tussen het eind van de eerste en begin van de tweede clip.

We zien dat er een smal spoor tussen het video en geluid spoor is bijgekomen waar de overgang op staat.

Speel de video af en je ziet de overgang.

Om deze overgang te verwijderen klikken we op de overgang en we zien de overgang zwart omlijnt en drukken op de delete toets.

Zo kunnen we bij elke nieuwe clip een overgang toepassen.

Wil je meer overgangen ed dan kunnen we die vinden op de website van Microsoft http://download.chip.eu/en/Windows-Movie-Maker-2-Creativity-Fun-Pack_95394.html

Hier kunnen we verschillende funpacks downloaden maar ik heb ook een paar op de CD staan die we kunnen installeren.

Dubbelklik op de koppeling en klik op uitvoeren.

En de installatie begint.

Na installatie klikken we in MovieMaker op menu bestand / importeren in collecties.

En in het volgende scherm selecteren we de map waar de collectie in staat.

Dat is bij mij  "C:\Documents and Settings\J.N.Woldman\Mijn documenten\My Videos\Creativity Fun Packs\Static Titles"

Selecteer de bestanden en klik op de knop importeren.

En nu staan deze in het scherm en kun je ze op de tijdlijn slepen.

Hier kunnen we in MovieMaker tekst op plaatsen wat verder in de les wordt uitgelegd.

Wil je een effect verwijderen selecteer hem en klik op de delete toets.

Op deze wijze kun je ook een effect kopiëren en plakken en dan een nieuwe naam geven en bewerken naar jouw wens.

Het volgende funpack is Video titels en einde plaatjes.

Deze voegen we op dezelfde manier toe als hierboven, alleen zie je er maar een.

Maar de anderen staan in de collectie rij en kun je een voor een selecteren en op de tijdlijn slepen.

Ik plaats countdown bleu vooraan en zie het effect.

De volgende stap is titels maken.

Klik op de regel titels en verantwoording maken.

We selecteren een clip en wijzen dan titel voor geselecteerde clip aan.

Nu type ik mijn tekst in het bovenste tekstvak en daarna nog een tekst in de onderste.

In het voorbeeld venster zie je direct het resultaat en merk op dat het tweede tekst vak een kleinere letter heeft en iets later in beeld verschijnt.

Klik nu op de regel Gereed, titel aan de film toevoegen.

En hij staat nu op de tijdlijn waarna we hem langer kunnen trekken door achteraan te gaan staan met de muis totdat je een rode dubbele pijl ziet en met ingedrukte muis de blauwe tekst clip langer kun trekken.

Om deze wijze kun je ook je video clips of foto’s inkorten of langer maken.

Ik voeg weer een tekst regel in en selecteer nu titel achter geselecteerde clip.

Ik type weer mijn tekst in het bovenste tekst veld.

En daarna geef ik een paar enters in het tweede tekstveld en begin dan te typen.

Nu is er meer ruimte tussen de twee teksten.

Nu selecteer ik verantwoording aan het einde.

En plaatste de tekst als in onderstaand voorbeeld.

Klik daarna op de regel gereed om toe te voegen en zie het scrollende effect op het einde van de film.

Probeer ook de andere opties in de titel verantwoording.

Wil je een titel nog wijzigen klik dan recht op de titel in de tijdlijn en selecteer titel bewerken.

En het invulscherm komt weer tevoorschijn.

Mijn tijdlijn ziet er nu zo uit.

We zien de video clips en de blauwe vlakken wat de titel verantwoording is.

Daaronder zien we de overgangen en daaronder het video geluid spoor.

Wil je de funpacks weer verwijderen  klik weer op het installatie icoon .

En klik net zo lang door dat je dit scherm ziet.

Selecteer het keuze rondje Remove.

En in het volgende scherm op de knop remove.

De creatief funpacks worden weer verwijderd.

De andere packs installeer je op de zelfde manier, en ook verwijderen.

De volgende mogelijkheid is Automatisch een film maken.

Deze optie leren we in een volgend hoofdstuk.